lewa kolumna
AGH PAN

Ta strona nie jest już aktualizowana.

Aktualny adres strony kwartalnika Mechanics and Control: http://journals.agh.edu.pl/mech

 

Cover 1_2010

W kwartalniku Mechanics and Control (dawniej Mechanics) publikowane są oryginalne prace naukowe w formie opracowań teoretycznych, eksperymentalnych, jak i aplikacyjnych z zakresu: mechaniki, mechaniki stosowanej, budowy maszyn, teorii drgań, dynamiki maszyn, robotyki, mechatroniki, wibroakustyki, wibrotechniki, aktywnych metod redukcji drgań i hałasu, zastosowań materiałów inteligentnych, wytrzymałości materiałów, hydrodynamiki, termodynamiki, eksploatacji i niezawodności, zagadnień symulacji i komputerowego wspomagania projektowania, ochrony środowiska przed drganiami i hałasem. Redakcja miesięcznika stara się o utrzymanie wysokiego poziomu merytorycznego artykułów zamieszczanych w każdym numerze, oraz o spełnienie wysokich wymagań jakościowych edycji.

 

W kwartalniku publikowane są artykuły wyłącznie w języku angielskim.

 

Wersja on-line czasopisma jest dostępna na stronie:
http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS-CTRL

 

Procedura recenzowania:

 

  1. Redakcja czasopisma powołuje do oceny każdej publikacji co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.
  2. Autorzy nie znają tożsamości recenzentów.
  3. Recenzja musi być sformułowana na piśmie i zakończona jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji bądź jego odrzucenia.
  4. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów.
  5. Recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów.

 

Kwartalnik Mechanics and Control znajduje się na liście czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z przypisaną liczbą 5 punktów (na wykazie jako Mechanics/ AGH University of Science and Technology).

 

Kwartalnik wydawany jest pod patronatem:

 

Kwartalnik Mechanics and Control wydawany jest przez Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Techniczne AGH